Feuersteinova metoda

Feuersteinova metoda upevňování a rozvoje poznávacích funkcí

Feuersteinova metoda je intervenčním programem instrumentálního obohacování kognitivních (poznávacích) funkcí. Tímto obohacením podporuje rozvoj nezávislého myšlení.

Pracuje s dětmi se syndromem hyperaktivity a je vhodná též pro děti se specifickými poruchami učení (jako jsou např. dyslexie, dyskalkulie aj.). Pracuje i s velmi nadanými dětmi, pomáhá dětem s handicapem nebo problémy s učením lépe zvládat školní práci. Je vhodná i pro děti s traumaty (např. před i po rozvodu). Je však velkým přínosem i pro seniory s počínající demencí (např. Alzheimerova choroba).

Profesor Reuven Feuerstein
mladá rodina

rodina spolu