Rodinná terapie

Rodinná terapie je formou psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy, snaží se pomoci je překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny. Je hledáním spolupráce mezi rodinou a terapeutem a její cíle a prostředky se rodí ve společném setkávání a rozhovoru.

Rodinná terapie pracuje s rodinou jako s celým systémem. Pracuje s jejími zvláštnostmi i osobnostmi jednotlivých členů a je i jedním z možných způsobů pro párovou terapii. Je v ní však možné pracovat i individuálně na tématu, které si s sebou klient přinese.

Rodinná terapie se zabývá potížemi trvalejšího rázu nebo i chronifikovanou nemocí a podněcuje změny pohledu rodiny na sebe samu a na vlastní problém. Výhodnější pro úspěch terapie a pro změnu náhledu jsou vícečetná sezení.

O rodinné terapii se dá říci, že působí jako most mezi osobami, které si mezi sebou postavily zeď. Může pomoci obnovit komunikaci mezi členy rodiny, třeba při dospívání, odloučení nebo rozvodu, kdy rodiče řeší nejrůznější konflikty. V těchto obtížných situacích hledají rodiče řešení a mnohdy požádají o pomoc třetí osobu, kterou bývá zpravidla rodinný terapeut. Ten se snaží přivést své klienty na společnou cestu, na přijatelný způsob řešení. Při hledání dohod dbá na potřeby všech členů rodiny, především dětí.
rodina_ruce

Rodinnou terapií nazýváme rozmanité formy práce s rodinou a dalšími systémy (ať již přítomnými v terapeutické místnosti či nikoli), které mají více či méně společného jmenovatele. Jednou z metod používaných při terapeutických sezeních rodiny je tak například tzv. „ostrov rodiny“. Používají se při ní polštáře a lano, kterým klienti označí svoje „rodinné“ území, dají mu svůj tvar. Terapeut pak spolu s rodinou používá metaforu příběhu, přičemž klíčovým nástrojem poznávání je jazyk.

Rodinná terapie je chápána jako spolupracující proces, v němž je porozumění či tzv. realita společně utvářena terapeutem a přítomnými členy rodiny. Terapeut není expertem, ale doprovází. Jde se svými klienty kousek jejich cesty, aby se po objasnění problému od nich odpojil.

rodina spolu